Gå videre til innhold
CEO Instabank, Robert Berg
CEO Instabank, Robert Berg

Pressemelding -

Instabank dobler overskuddet i 2021

Lave utlånstap og sterk vekst gir rekordresultat for Instabank i tredje kvartal. Hittil i 2021 er overskuddet mer enn doblet sammenlignet med fjoråret.

Instabank oppnådde et resultat før skatt på 32,5 millioner kroner (24,4 millioner etter skatt) i tredje kvartal. Det er 85 prosent høyere enn samme kvartal året før. Fremgangen skyldes i første rekke god utlånsvekst, som gir stordriftsfordeler, og lave utlånstap.

- Organisasjonen leverer på strategien om å bli en mer diversifisert bank med lavere risiko og dermed lavere tap. Instabank har fortsatt en svakt økende portefølje av usikrede lån, men en tredel av utlån i Norge er nå pantesikrede lån. En helt marginal andel av pantesikrede utlån er i mislighold, og samlet er bankens utlånstap langt innenfor de mål styret har satt, sier Robert Berg, administrerende direktør i Instabank.

  Refinansiering til fordel for kundene

  Utlånsveksten i kvartalet var 298 millioner kroner, som fordeler seg på alle produkter og alle markeder. Den sterkeste veksten er i Norge, som nå utgjør 64 prosent av samlede utlån i banken. Viktigste bidragsyter til veksten er pantesikrede lån, som ble introdusert sommeren 2020.

  - De fleste av våre lånekunder som tar opp 2.prioriets pantelån, gjør dette for å refinansiere forbrukslån og kredittkortgjeld. Vi setter imidlertid som krav at gjelden som ønskes refinansiert ikke er misligholdt. Dette bidrar til at vi har en lavere risiko i denne porteføljen enn andre aktører i dette segmentet. Vi har også et prinsipp om at våre kunder ikke må samle alle sine engasjementer i Instabank, slik mange andre banker krever. De skal være bedre stilt økonomisk etter at de har fått innvilget et lån hos oss, enn de var tidligere, sier Robert Berg.

   Instabank fikk i tredje kvartal en avkastning på egenkapitalen på 16,6 prosent, som er blant det høyeste i bransjen. Hittil i 2021 er avkastningen på egenkapitalen 13,6 prosent, som er over målsettingen på 13 prosent for 2021.

   - Gode resultater gjør at vi kan fortsette å utvikle banken mot en mer diversifisert personbank. Vi er spesielt glade for den positive utviklingen i utlånstap vi har sett over lengre tid. Det skyldes flere forhold; strammere kredittgivning hjulpet av gjeldsregisteret, en bedring i kundenes privatøkonomi - og ikke minst økningen i andelen pantesikrede utlån, sier Berg.


    Related links

    Emner

    Kategorier


    Instabank ASA er en norsk digital bank, lansert i september 2016, med kontor på Skøyen i Oslo. Banken har som visjon å skape den beste kundeopplevelsen i sitt marked – og har et kompromissløst fokus på tilgjengelighet, enkelthet og innovasjon.

    Instabank tilbyr i dag gunstige spareprodukter, forsikringer og usikrede lån til privatpersoner i Norge, Finland og Sverige. I tillegg jobber teamet hele tiden med å utvikle nye produkter og tjenester.

    ”Vi tenker ikke som en bank, vi tenker som deg.”

    For mer informasjon: instabank.noFacebookTwitterLinkedinInstagram

    Kontakter

    Robert Berg

    Robert Berg

    Pressekontakt Banksjef (CEO) +47 97485610

    Relatert innhold

    Les våre nyheter og pressemeldinger

    Instabank ASA er en norsk digital bank, lansert i september 2016, med kontor på Skøyen i Oslo. Banken har som visjon å skape den beste kundeopplevelsen i markedet ved å forenkle bruken av banktjenester.

    Instabank
    Drammensveien 175
    0277 Oslo
    Norge