Gå videre til innhold
CEO Instabank, Robert Berg
CEO Instabank, Robert Berg

Pressemelding -

Fjerde kvartal 2021 - Rekordresultat for Instabank

Instabank fortsetter den sterke veksten og leverte et rekordresultat i fjerde kvartal. For året som helhet ble overskuddet etter skatt nesten doblet, fra 42,7 MNOK i 2020 til 83,4 MNOK i 2021.

Instabank nådde målsettingen om en vekst i utlån på 1 milliard kroner i 2021, som er en utlånsvekst på hele 37 %. Markedet for tradisjonelle forbrukslån viser nedgang i Norge, og har avtagende lønnsomhet, men Instabank har valgt å styre ledig kapital mot utlån med pantesikkerhet. Boliglån i det norske markedet hadde en vekst på 835 MNOK i 2021.

- Vi er stolte av den innovasjonsevne organisasjonen har vist, sier administrerende direktør Robert Berg i Instabank. - I løpet av kort tid utviklet banken et nytt utlånsprodukt som utnytter kapitalen bedre, har god lønnsomhet og gir lave utlånstap. Produktet er en suksess fordi kunder som eier egen bolig får refinansiert dyre forbrukslån og opplever økt disponibel inntekt samt oppnår lavere totale lånekostnader. Majoriteten av våre boliglån er til refinansieringsformål. Vi krever ikke at kunden refinansierer all sin gjeld, slik som eksisterende boliglån, men velger det som gir kunden best økonomisk besparelse. Vi gir heller ikke lån til kunder som misligholder eksisterende lån. Det vises også ved at vi har lave tap på denne type lån.

  Dobling av overskudd

  I fjerde kvartal leverte Instabank det sterkeste resultat i bankens historie, med et overskudd før skatt på 34,9 MNOK og etter skatt på 25,5 MNOK - mot 14,2 MNOK i samme kvartal året før. For året som helhet ble resultatet nesten doblet, fra 42,7 MNOK til 83,5 MNOK.

  En viktig årsak til den sterke resultatveksten er at banken har klart å oppnå god utlånsvekst uten å øke kostnadene vesentlig. Kostnadsnivået i fjerde kvartal var omtrent det samme som et år tidligere, og lavere enn tredje kvartal i 2021. Utviklingen i utlånstap bidrar også til den sterke resultatveksten. Tapene var noe høyere i fjerde kvartal enn tidligere i året som følge av sesongvariasjoner, men var fortsatt bare på 2,4 % av brutto utlån. Ettersom en stadig større andel av utlån er pantesikret, ventes tap å forbli lave.

  - Vi driver en svært effektiv virksomhet, med klare stordriftsfordeler. Kostnader målt mot inntekter har falt fra 45 % til 35 % i løpet av tolv måneder. Både vi og våre eiere er selvsagt opptatt av hvilken avkastning vi har på egenkapitalen, og den nådde i siste kvartal 16,6 %. For hele 2021 klarte vi 14,4 %, godt over målsettingen, sier Robert Berg.

   Sterkere vekst i 2022

   Banken ser ingen grunn til at veksten skal avta i 2022. Målsettingen er en utlånsvekst på hele 1,4 milliarder, hvorav en betydelig andel innen boliglån, som ved årsskiftet utgjorde 40 % av totale utlån i Norge. Resultat etter skatt forventes å øke fra 83,4 MNOK i 2021 til 115 MNOK i 2022.

   - Vi tør å sette ambisiøse mål. Banken blir en stadig mer diversifisert og vi skal fortsette å utvikle verdifulle tjenester, sier Robert Berg.

   Instabank vil avholde en digital presentasjon av rapporten på Teams kl 13:00, fasilitiert av Sparebank 1 Markets. Send en email til corporateaccess@sb1markets.no for påmelding og en link til presentasjonen vil bli returnert. Instabank vil også avholde en fysisk presentasjon kl 10:00 i Stavanger hos Clarion Hotel Stavanger, Arne Rettedals gate 14. Send en email til corporateaccess@sb1markets.no for påmelding.

   Kontaktpersoner:

   Robert Berg, CEO, robert.berg@instabank.no

   Per Kristian Haug, CFO, perkristian.haug@instabank.no     Related links

     Emner

     Kategorier


     Instabank ASA er en norsk digital bank, lansert i september 2016, med kontor på Skøyen i Oslo. Banken har som visjon å skape den beste kundeopplevelsen i sitt marked – og har et kompromissløst fokus på tilgjengelighet, enkelthet og innovasjon.

     Instabank tilbyr i dag gunstige spareprodukter, forsikringer og usikrede lån til privatpersoner i Norge, Finland og Sverige. I tillegg jobber teamet hele tiden med å utvikle nye produkter og tjenester.

     ”Vi tenker ikke som en bank, vi tenker som deg.”

     For mer informasjon: instabank.noFacebookTwitterLinkedinInstagram

     Kontakter

     Robert Berg

     Robert Berg

     Pressekontakt Banksjef (CEO) +47 97485610

     Relatert innhold

     Les våre nyheter og pressemeldinger

     Instabank ASA er en norsk digital bank, lansert i september 2016, med kontor på Skøyen i Oslo. Banken har som visjon å skape den beste kundeopplevelsen i markedet ved å forenkle bruken av banktjenester.

     Instabank
     Drammensveien 175
     0277 Oslo
     Norge