Gå videre til innhold
CEO Instabank, Robert Berg
CEO Instabank, Robert Berg

Pressemelding -

Instabank etter godt fjerde kvartal: Venter sterk vekst i 2021

Instabank har i 2020 levert kraftig økning i resultat kvartal for kvartal, og venter at den sterke veksten vil fortsette gjennom 2021. Banken ser store effekter av ny strategi.

Instabank fikk et overskudd før skatt på 19,1 MNOK i fjerde kvartal, mot 17,6 MNOK i tredje kvartal. Veksten gjennom året har vært sterk, første kvartal i 2020 ga et resultat på 7,1 MNOK.

Banken opplever fortsatt ingen negative konsekvenser av pandemien. Kvaliteten i utlånsporteføljen har utviklet seg svært positivt gjennom 2020. Dette ble bekreftet da banken solgte halvparten av den misligholdte låneporteføljen til bokført verdi rett før nyttår. Ved årets utgang var andelen misligholdte lån kun 5,6 prosent, som er betydelig lavere enn for konkurrerende banker.

Salg av låneporteføljen har frigjort kapital, og kombinert med en god kapitaldekning gjør dette at banken kan øke utlån med om lag 1 milliard NOK i 2021.

  • Veksten vil komme innenfor 2 prioritets pantelån, et nytt produkt som er en stor suksess. Sammen med sterk satsing på å være den beste paytech partner for handelsnæringen, har dette allerede endret Instabank fra å være en ren forbrukslånsbank til en diversifisert bank, sier adm. dir. Robert Berg i Instabank.
  • Vi har vist evne til raskt å tilpasse banken til nye rammevilkår. Gjennom 2021 vil vi forsterke vår strategiomlegging. Vi skal vokse sterkt på nye områder, samtidig som vi fortsatt skal være en konkurransedyktig bank innen forbrukslån. Våre ambisjoner for 2021 er å øke utlån med 1 milliard NOK og en økning i resultatet med 75 % kan være innen rekkevidde. Det er tøffe mål, men vi anser det som oppnåelig, sier Berg.

Netto utlån viste en svak nedgang gjennom kvartalet, men justert for valutaeffekter og salg av misligholdte lån var veksten 137 MNOK. Den store endring i produktsammensetting har skjedd i Norge. Ved utgangen av 2020 var 25 prosent av bankens utlån i Norge ikke i kategorien forbrukslån.

Instabank vil avholde en digital presentasjon av kvartalsrapporten på Teams kl 13 den 10. februar, fasilitert av Sparebank 1 Markets. For påmelding, send en mail til corporateaccess@sb1markets.noog en link til møtet vil bli returnert

Related links

Emner

Kategorier


Instabank ASA er en norsk digital bank, lansert i september 2016, med kontor på Skøyen i Oslo. Banken har som visjon å skape den beste kundeopplevelsen i sitt marked – og har et kompromissløst fokus på tilgjengelighet, enkelthet og innovasjon.

Instabank tilbyr i dag gunstige spareprodukter, forsikringer og usikrede lån til privatpersoner i Norge, Finland og Sverige. I tillegg jobber teamet hele tiden med å utvikle nye produkter og tjenester.

”Vi tenker ikke som en bank, vi tenker som deg.”

For mer informasjon: instabank.noFacebookTwitterLinkedinInstagram

Kontakter

Robert Berg

Robert Berg

Pressekontakt Banksjef (CEO) +47 97485610

Relatert innhold

Les våre nyheter og pressemeldinger

Instabank ASA er en norsk digital bank, lansert i september 2016, med kontor på Skøyen i Oslo. Banken har som visjon å skape den beste kundeopplevelsen i markedet ved å forenkle bruken av banktjenester.

Instabank
Drammensveien 175
0277 Oslo
Norge