Gå videre til innhold
Instabank Q2: Ny strategi gir resultater

Pressemelding -

Instabank Q2: Ny strategi gir resultater

Instabank Q2: Ny strategi gir resultater

Instabank økte resultatet i 2. kvartal tross reduserte utlån. Bankens nye posisjon som paytech-partner for næringslivet bidrar til økende inntjening.

  • -Vi har tatt strategiske grep for å bli en attraktiv paytech-partner for bedrifter som vil utvikle sin forretningsmodell. Som en heldigital, kostnadseffektiv bank har vi et sterkt konkurranse-fortrinn i dette markedet, sier Robert Berg, adm.dir i Instabank.

Dobler fra første kvartal

Resultat før skatt i 2 kvartal ble 13,1 millioner, og 9,9 millioner etter skatt. Dette er nesten en dobling fra første kvartal (5,3 millioner), og også en liten bedring fra tilsvarende kvartal i 2019 (9,8 millioner). Bedringen har skjedd selv om utlånsvolumet ble redusert med 204 millioner gjennom kvartalet.

  • -Noe av reduksjonen skyldes valutaeffekter, men det meste er fordi vi stoppet salg av tradisjonelle forbrukslån i den tidlige fasen av pandemien, mens vi fortsatt fulgte opp våre partnere innen paytech. Gjennom kvartalet har vi gradvis lettet på den stramme utlånspraksisen for flere typer lån, og fra juni opplevde vi ny vekst. Vi forventer en utlånsvekst på 250-300 MNOK i andre halvår, og har en kapitalsituasjon som gjør dette mulig, sier Berg.

Stram kostnadskontroll og reduserte utlånstap er den viktigste forklaring på bedret resultat selv med reduserte inntekter. Banken opplever ingen negativ effekt av covid-19 på kundenes betalingsadferd, men utelukker ikke at det kan komme neste halvår. Det er allerede gjort avsetninger for en slik mulig tapsøkning.

Lanserte lån med sikkerhet og inngikk samarbeid med Coop

Mot slutten av 2. kvartal lanserte Instabank lån med sikkerhet i bolig, og banken ser allerede en god vekst.

  • -Dette er et segment som gir en attraktiv avkastning på bankens egenkapital og som forventes å ha lavere tap enn øvrig utlån, sier Berg.

I overgangen til 3. kvartal signerte Instabank og Coop en langsiktig samarbeidsavtale om utvikling av nye finansieringstilbud til kunder i Obs Bygg og Coop Byggmix. Coop omsetter for 50 mrd. på tvers av sine kjeder. Nye tilbud vil lanseres løpende fra 1. september.

  • -Instabank er en heldigital bank, og vi har som mål å være den ledende innovatøren innen betalingsteknologi og salgsfinansiering. Denne avtalen er et langsiktig samarbeid med Coops 106 byggevarehus og forsterker vår posisjon innen paytech, sier Berg.

Instabank blir tatt opp tilnotering på Merkur Market og første handelsdag vil være mandag 17. august.

Instabank vil avholde en presentasjon av rapporten for 2. kvartal som et webinar i regi av Sparebank 1 Markets 13 august kl. 10:00. Klikk her for å registrere din deltakelse: https://attendee.gotowebinar.com/register/7477068704840120846

Related links

Emner

Kategorier


Instabank ASA er en norsk digital bank, lansert i september 2016, med kontor på Skøyen i Oslo. Banken har som visjon å skape den beste kundeopplevelsen i sitt marked – og har et kompromissløst fokus på tilgjengelighet, enkelthet og innovasjon.

Instabank tilbyr i dag gunstige spareprodukter, forsikringer og usikrede lån til privatpersoner i Norge, Finland og Sverige. I tillegg jobber teamet hele tiden med å utvikle nye produkter og tjenester.

”Vi tenker ikke som en bank, vi tenker som deg.”

For mer informasjon: instabank.noFacebookTwitterLinkedinInstagram

Kontakter

Robert Berg

Robert Berg

Pressekontakt Banksjef (CEO) +47 97485610

Relatert innhold

Les våre nyheter og pressemeldinger

Instabank ASA er en norsk digital bank, lansert i september 2016, med kontor på Skøyen i Oslo. Banken har som visjon å skape den beste kundeopplevelsen i markedet ved å forenkle bruken av banktjenester.

Instabank
Drammensveien 175
0277 Oslo
Norge