Gå videre til innhold
Robert Berg, administrerende direktør, Instabank ASA
Robert Berg, administrerende direktør, Instabank ASA

Pressemelding -

Instabank Q1: Størst utenfor Norge

Instabank legger i dag frem resultat for første kvartal 2020. Banken er nå større utenfor Norge, og økte resultatet sammenlignet med samme kvartal året før.

Tross at Covid-19 traff næringsliv og befolkning hardt og uventet mot slutten av kvartalet, legger Instabank frem et resultat som er høyere enn i samme kvartal 2019.

-Vi så tidlig en effekt av Covid-19 ved at nær 5 prosent av våre kunder tok kontakt og ba om betalingslettelser, noe vi innvilget. Imidlertid har vi ikke sett noen effekt på kundenes betalingsoppførsel gjennom mars og april. Faktisk er andelen utlån med 1-30 dager for sen betaling gått noe ned i denne perioden, sier administrerende direktør Robert Berg i Instabank.

Resultatet før skatt i kvartalet ble 7,1 millioner kroner, opp fra 4,4 millioner i samme kvartal 2019. Det er imidlertid en nedgang fra rekordresultatet på 20.3 millioner i fjerde kvartal 2019. Nedgangen skyldes i første rekke en økning i tap fra 16,5 millioner i fjerde kvartal 2019, til 33,1 millioner dette kvartalet.

Økningen i tap var forventet og skyldes i stor grad overgangen til regnskapsprinsippene i IFRS fra nyttår. 4,7 millioner av denne tapsøkningen har ingen regnskapsmessig effekt, da samme beløp legges til i renteinntekter. I tillegg har banken satt av 5 millioner kroner til mulige, fremtidige tap som følge av Covid-19.

Vokser utenfor Norge

Utlånsveksten i første kvartal var 186 millioner kroner, som i all hovedsak skyldtes økt euro-kurs på utlån i Finland. Det medførte at 50 prosent av netto utlån nå er utenfor Norge, opp fra 45 prosent et kvartal tidligere. På samme måte er andelen innskudd fra Finland og Sverige økt fra 40 prosent til 47 prosent.

Netto utlån i Norge falt 115 millioner kroner i kvartalet, en reduksjon omtrent på nivå med de foregående kvartalene. Dette er i tråd med den strategiendringen banken har iverksatt, hvor målet er å tilby et bredere produktspekter mot en videre målgruppe.

Paytech partner for bedrifter

- Med basis i den posisjon vi allerede har som en innovatør innen forbruker- og salgsfinansiering, beveger vi oss mot å bli en strategisk paytech-partner for bedrifter som vil utvikle sine forretningsmodeller. Stadig flere ønsker å gå fra å være produktleverandør til å bli en tjenesteleverandør som kan skape langvarige kunderelasjoner og forutsigbare inntektsstrømmer. En slik strategiendring kan ofte være kapitalkrevende, og da trenger de en finansieringspartner, sier Robert Berg.

Som en følge av denne strategien er det de siste måneder signert partneravtaler, og lansert produkter, med Conecto AS og Elektroimportøren. Instabank er nå i dialog med flere mulige partnere som ser verdien i den paytech-ekspertisen banken besitter.

I andre kvartal skal Instabank også benytte sin innovasjonskraft til å lansere pantelån til privatkunder, etter en digital og kundevennlig modell.

I utsiktene for resten av 2020 fremholder styret at Covid-19 har økt usikkerheten. Det forventes likevel en vekst i utlån på om lag 10 prosent, som betyr en utlånsvekst på 200-250 millioner kroner de neste ni månedene.

Instabank vil avholde en presentasjon av rapporten for 1. kvartal som et webinar i regi av Sparebanken 1 Markets torsdag 7. mai kl. 09:30. Klikk her for å registrere din deltakelse:

https://register.gotowebinar.com/register/6273592752949452048

Emner

Kategorier


Instabank ASA er en norsk digital bank, lansert i september 2016, med kontor på Skøyen i Oslo. Banken har som visjon å skape den beste kundeopplevelsen i sitt marked – og har et kompromissløst fokus på tilgjengelighet, enkelthet og innovasjon.

Instabank tilbyr i dag gunstige spareprodukter, forsikringer og usikrede lån til privatpersoner i Norge, Finland og Sverige. I tillegg jobber teamet hele tiden med å utvikle nye produkter og tjenester.

”Vi tenker ikke som en bank, vi tenker som deg.”

For mer informasjon: instabank.noFacebookTwitterLinkedinInstagram

Kontakter

Robert Berg

Robert Berg

Pressekontakt Banksjef (CEO) +47 97485610

Relatert innhold

Les våre nyheter og pressemeldinger

Instabank ASA er en norsk digital bank, lansert i september 2016, med kontor på Skøyen i Oslo. Banken har som visjon å skape den beste kundeopplevelsen i markedet ved å forenkle bruken av banktjenester.

Instabank
Drammensveien 175
0277 Oslo
Norge