Gå videre til innhold
Robert Berg, CEO Instabank ASA
Robert Berg, CEO Instabank ASA

Pressemelding -

Instabank ASA: Solid vekst i Q1-24

Den nordiske utfordrerbanken oppnådde en vekst i brutto utlån på 321 MNOK og et resultat før skatt på 24,2 MNOK i første kvartal 2024.

Banken økte sine renteinntekter med 35 % fra Q1-23 til 164,9 MNOK, drevet av høyere utlånsvolum og høyere lånerenter. Totale inntekter var 116,5 MNOK, opp 16 % fra Q1-23. Utlånstapene var 46,3 MNOK, eller annualisert 2,9 % av gjennomsnittlig brutto utlån, ned fra 3,1 % i forrige kvartal.

Banken har inngått et samarbeid med Husleie.no, den ledende plattformen for forvaltning av leieforhold i Norge, om å tilby et nytt depositumskontoprodukt som vil bidra til lavere fundingkostnader.

Banken opplevde også god etterspørsel etter sitt nye produkt for små og mellomstore bedrifter (SMB), som vokste med 65 MNOK i kvartalet.

Kommentarer fra administrerende direktør Robert Berg:

"I to år har markedsrentene økt, og netto rentemarginene våre har sunket på grunn av høyere fundingkostnader som høyere lånerenter ikke har kompensert fullt ut. Høy inflasjon har også påvirket resultatet negativt. Når markedsrentene etter hvert synker forventer vi at det vil medføre en økning i nettorentemargin."

"Vårt nye depositumskontoprodukt vil også bidra til lavere fundingkostnader. Vi er veldig fornøyde med den sterke utviklingen til vårt nye SMB-utlånsprodukt, som vi forventer vil være det mest lønnsomme produktet ettersom det representerer svært attraktive rentenivåer og akseptabel risiko"


Related links

Emner

Kategorier


Instabank ASA er en norsk digital bank, lansert i september 2016, med kontor på Skøyen i Oslo.

Instabank - Nordens utfordrerbank, er dedikert til å forbedre bankopplevelsen for både bedrifts- og privatkunder. Vi tror på å utfordre etablerte normer og finne smidige løsninger der andre skaper kompleksitet. Vårt mål er å gjøre hverdagen litt lettere for våre kunder gjennom bedre produkter, teknologi og personlig kontakt. På kort tid har vi derfor oppnådd en sterk posisjon i det nordiske markedet og er stolte av å ha over 85 000 kunder som har valgt oss for deres låne- og innskuddsbehov.

For mer informasjon: instabank.no | Facebook | Twitter | Linkedin | Instagram

Kontakter

Robert Berg

Robert Berg

Pressekontakt Banksjef (CEO) +47 97485610

Relatert innhold

Les våre nyheter og pressemeldinger

Instabank ASA er en norsk digital bank, lansert i september 2016, med kontor på Skøyen i Oslo. Banken har som visjon å skape den beste kundeopplevelsen i markedet ved å forenkle bruken av banktjenester.

Instabank
Drammensveien 175
0277 Oslo
Norge