Gå videre til innhold
Robert Berg, CEO Instabank satser mot bedriftene
Robert Berg, CEO Instabank satser mot bedriftene

Pressemelding -

Rekordresultat fra Instabank

Instabank ASA fikk i 3. kvartal et resultat etter skatt på 28,2 millioner kroner, opp 53 prosent sammenlignet med samme periode i 2022. Banken satser nå mot bedriftsmarkedet og tar dermed opp kampen mot storbankene.

Veksten i netto utlån er rekordsterk med en økning på 466 millioner kroner. Instabank er en av Norges hurtigst voksende banker, og har så langt i 2023 økt netto utlån med drøyt en milliard kroner.

– Vi tilbyr produkter kundene vil ha til konkurransedyktige betingelser. Dette mener vi er hovedårsaken til at vi nå er blant Norges raskest voksende banker. Samtidig holder vi kostnadene nede, og en kostnadseffektiv bank er bra både for kundene og aksjonærene, sier administrerende direktør Robert Berg.

Inn i bedriftsmarkedet
Instabank lanserte i 3. kvartal bedriftslån. Ved utgangen av kvartalet har banken gitt lån til 48 små og mellomstore bedrifter med et samlet utlånsvolum på 37 millioner kroner.

– Mindre bedrifter kan nok oppleve at de ikke får god nok oppmerksomhet fra de store bankene. Det betyr at vi opplever vår satsing mot bedriftslån som et stort marked fremover. Responsen så langt har vært svært god, og vi har derfor stor tro på at bedriftsmarkedet vil bli en viktig vekstdriver for oss de kommende kvartaler, fortsetter Berg.

Kraftig kostnadsforbedring og moderate utlånstap
Driftskostnadene i kvartalet utgjorde 37,6 prosent av inntektene. Dette er et kraftig fall fra 44,1 prosent samme kvartal i fjor. Tap i prosent av utlån går også ned sammenlignet med tredje kvartal 2022, og faller 0,2 prosentpoeng til 2,3 prosent.

– Vi ser nå at vi tar ut stordriftsfordeler og klarer å vokse betydelig uten å øke kostnadene. Samtidig viser utviklingen i tap på utlån at vi har god kontroll på utlånsporteføljen, sier Berg.

Godt forberedt på tøffere tider
Gjennom å være kostnadseffektiv kan Instabank tilby gode betingelser, og banken er dermed i posisjon til å konkurrere om de beste lånekundene. Dette bidrar til å dempe risikoen i låneporteføljen og gjør dermed banken bedre rustet i møte med mer krevende markedsforhold.

– Godt kreditthåndverk vil alltid være kjernen i en god bank. Vi ser nå at vår gode kostnadsposisjon og konkurransedyktige betingelser gir sterk tilstrømning av attraktive kunder, samtidig som vi opprettholder god kredittkvalitet på porteføljen. Sammen med solid kapitaldekning gjør dette oss godt forberedt i en tid der mange låntakere har fått trangere økonomi, utdyper Berg.

Hovedtall fra regnskapet:Kontaktperson
Administrerende direktør Robert Berg
Instabank ASA
Mail: Robert.Berg@instabank.no
Mobil: 97 48 56 10


Related links

Emner

Kategorier


Instabank ASA er en norsk digital bank, lansert i september 2016, med kontor på Skøyen i Oslo. Banken har som visjon å skape den beste kundeopplevelsen i sitt marked – og har et kompromissløst fokus på tilgjengelighet, enkelthet og innovasjon.

Instabank tilbyr i dag gunstige spareprodukter, forsikringer og usikrede lån til privatpersoner i Norge, Finland og Sverige. I tillegg jobber teamet hele tiden med å utvikle nye produkter og tjenester.

”Vi tenker ikke som en bank, vi tenker som deg.”

For mer informasjon: instabank.noFacebookTwitterLinkedinInstagram

Kontakter

Robert Berg

Robert Berg

Pressekontakt Banksjef (CEO) +47 97485610

Relatert innhold

Les våre nyheter og pressemeldinger

Instabank ASA er en norsk digital bank, lansert i september 2016, med kontor på Skøyen i Oslo. Banken har som visjon å skape den beste kundeopplevelsen i markedet ved å forenkle bruken av banktjenester.

Instabank
Drammensveien 175
0277 Oslo
Norge