Gå videre til innhold
 Andre kvartal 2023: Sterk resultatvekst for Instabank

Pressemelding -

Andre kvartal 2023: Sterk resultatvekst for Instabank

Instabanks resultat etter skatt i andre kvartal ble 23,8 MNOK mot 17,8 MNOK samme kvartal i fjor. Banken fortsetter utviklingen av et stadig bredere produktspekter i flere markeder. Etter første halvår utgjør boliglån om lag førti prosent av totale utlån, og i Norge er boliglån snart det dobbelte av forbrukslån. Over de neste to årene skal nye produkter lanseres i det norske, finske og tyske markedet.

- Utlånsveksten i andre kvartal ble hemmet av kapitalmangel, men etter en vellykket emisjon på 70 millioner kroner er vi nå godt finansiert for vekst i andre halvår, sier administrerende direktør i Instabank, Robert Berg. – Tross noe begrenset utlånsvekst i andre kvartal ble det solid resultatvekst, som viser at vi har en effektiv organisasjon. Vi er derfor trygge på at den planlagte utlånsveksten fremover vil gi god resultateffekt.

Stabile utlånstap:
Instabank har fortsatt god kontroll på tapsutviklingen. Resultatførte tap på utlån har vært stabilt de tre siste kvartalene, hvor tap på forbrukslån viser en nedgang, mens tap på boliglån øker noe.

- Vi følger vi tapsutviklingen nøye, og det er bra at kundene klarere å betjene lånene i samme grad som før til tross for økte renter og inflasjon, sier Berg.

Nytt tilbud til bedriftsmarkedet:
Instabank lanserer i august et kassekredittprodukt for små- og mellomstore bedrifter i Norge etter å ha gjennomført en pilot i juli. Banken anser dette som et marked med lite konkurranse og god lønnsomhet.

- Produktet er utviklet på ekte Instabank-vis. Det er enkelt, digitalt og kostnadseffektivt både for kundene og banken. Dette er et stort segment med få tilbydere, sier Berg.

Han varsler flere nylanseringer de neste 12 måneder. Det gjelder både i det norske, finske og tyske markedet.

- Vi posisjonerer oss som en nordisk utfordrerbank. Vi er allerede godt diversifisert når det gjelder produkter og geografiske markeder, og i våre planer for det neste året ligger det ytterligere nysatsinger. Organisasjonens evne til raskt å utvikle og lansere nye lønnsomme produkter er en av bankens største konkurransefortrinn, sier Berg.

  For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
  Robert Berg, CEO Instabank ASA: +47 97 48 56 10
  Per Kristian Haug, CFO Instabank ASA: +47 95 23 87 17
  This information is subject to the disclosure requirements of section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act.     Related links

     Emner

     Kategorier


     Instabank ASA er en norsk digital bank, lansert i september 2016, med kontor på Skøyen i Oslo. Banken har som visjon å skape den beste kundeopplevelsen i sitt marked – og har et kompromissløst fokus på tilgjengelighet, enkelthet og innovasjon.

     Instabank tilbyr i dag gunstige spareprodukter, forsikringer og usikrede lån til privatpersoner i Norge, Finland og Sverige. I tillegg jobber teamet hele tiden med å utvikle nye produkter og tjenester.

     ”Vi tenker ikke som en bank, vi tenker som deg.”

     For mer informasjon: instabank.noFacebookTwitterLinkedinInstagram

     Kontakter

     Robert Berg

     Robert Berg

     Pressekontakt Banksjef (CEO) +47 97485610

     Relatert innhold

     Les våre nyheter og pressemeldinger

     Instabank ASA er en norsk digital bank, lansert i september 2016, med kontor på Skøyen i Oslo. Banken har som visjon å skape den beste kundeopplevelsen i markedet ved å forenkle bruken av banktjenester.

     Instabank
     Drammensveien 175
     0277 Oslo
     Norge