Gå videre til innhold
Robert Berg, Adm. Dir., Instabank
Robert Berg, Adm. Dir., Instabank

Pressemelding -

Kistefos AS øker eierskapet i Instabank ASA

Instabank ASA og Kistefos AS inngikk en Investeringsavtale 11. juli 2018 der Instabank ASA forpliktet seg til å utstede 26 246 150 aksjer til tegningskurs NOK 1,85 og Kistefos AS forpliktet seg til å tegne seg for samme antall aksjer så fremt Kistefos AS hadde fått gjennomført en tilfredsstillende begrenset Due Diligence av banken. Kapitalforhøyelsen ble gjennomført i henhold til avtalen og aksjeforhøyelsen ble registrert i Foretaksregisteret 18.09.2018.

I samme avtale fikk Kistefos en opsjon til å tegne seg for ytterligere 42 538 418 aksjer til tegningskurs NOK 1,85 innen 1. desember 2018, så fremt Kistefos AS fikk de nødvendige tillatelsene til å eie dette antall aksjer i banken.

Kistefos AS har bekreftet at selskapet har fått tillatelse til å eie inntil 25 % av aksjekapitalen i Instabank ASA. I lys av endringene i markedsforholdene mellom avtaleinngåelsen og tidspunktet for utøvelse av opsjonen ble tegningskursen imidlertid reforhandlet og partene ble enige om å gjennomføre kapitalforhøyelsen på 42 538 418 aksjer til tegningskurs NOK 1,55.

Investeringsavtalen med reforhandlede vilkår er godkjent av Instabank ASA sitt styre. Kapitalforhøyelsen er besluttet av styret i Instabank ASA etter fullmakt gitt av generalforsamlingen 4. oktober 2017.

Kistefos AS tegner seg i henhold til avtalen for 42 538 418 til aksjekurs NOK 1,55 per aksje. Provenyet utgjør totalt NOK 65 934 547,90. Når aksjene er registrert vil Kistefos AS ha en eierandel på 22,6 % av Instabank ASA.

Styret vil vurdere om det skal gjennomføres en etterfølgende reparasjonsemisjon.

- Vi er svært fornøyd med at Kistefos har tro på Instabank og øker sitt eierskap gjennom også å gjøre bruk av den andre delen av opsjonen. Med Kistefos betydelig erfaring fra finanssektoren både i Norge og Europa er dette utvilsomt en viktig hendelse for banken både på kort og lang sikt. Dette sikrer kapital til å realisere Instabanks planer fremover og banken har fått en stor eier med kompetanse, interesse og kapasitet til å supportere en spennende utvikling. Det er ingen selvfølge i dagens kapitalmarked å kunne realisere vekstplaner, så derfor er dette særdeles positivt for banken sier Robert Berg, Adm. Dir. i Instabank.

Om Kistefos AS

Kistefos er et investeringsselskap heleid av Christen Sveaas. Kistefos har større investeringer innenfor bank og finans, telekommunikasjon, IT, shipping, offshore, eiendomsutvikling og andre finansielle plasseringer. Investeringsporteføljen består av investeringer fra tidlig fase til mer modne selskaper. Verdiskaping oppnås gjennom aktivt eierskap og finansiell og industriell ekspertise. Kistefos er største aksjonær i Advanzia, en av Tysklands ledende kredittkortbanker. Kistefos har tidligere vært en betydelig eier i både Bankia Bank og yA Bank.

For ytterligere informasjon, kontakt

Adm. dir. Instabank | Robert Berg | + 47 974 85 610

Konsernsjef Kistefos AS | Bengt A. Rem | + 47 23 11 70 00

Emner

Kategorier


Instabank ASA er en ny norsk digital bank, lansert i september 2016, med kontor på Skøyen i Oslo. Banken har som visjon å skape den beste kundeopplevelsen i sitt marked – og har et kompromissløst fokus på tilgjengelighet, enkelthet og innovasjon.

Instabank tilbyr i dag gunstige spareprodukter, forsikringer og usikrede lån til privatpersoner i Norge og Finland. I tillegg jobber teamet hele tiden med å utvikle nye produkter og tjenester.

”Vi tenker ikke som en bank, vi tenker som deg.”

For mer informasjon: instabank.noFacebookTwitterLinkedinInstagram

Kontakter

Robert Berg

Robert Berg

Pressekontakt Banksjef (CEO) +47 97485610

Relatert innhold

Les våre nyheter og pressemeldinger

Instabank ASA er en norsk digital bank, lansert i september 2016, med kontor på Skøyen i Oslo. Banken har som visjon å skape den beste kundeopplevelsen i markedet ved å forenkle bruken av banktjenester.

Instabank
Drammensveien 175
0277 Oslo
Norge